chernomorski-festival

Сдружение „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ организира ЧЕРНОМОРСКИ ФЕСТИВАЛ-ОБЗОР 2020

Събитието бе възложено на Сдружение „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и се организира в рамките на Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“, №BG14MFOP001-4.002-0004, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. и Споразумение №МДР-ИП-01-80/16.07.2018г. МИРГ „Несебър-Месeмврия“ се справя изключително добре, национален първенец е, отчете зам.-министърът на земеделието Лозана Василева при посещението си в Обзор за „Черноморски фестивал 2020“.

Официалните гости на събитието: Галина Бобева (вляво), Христо Янев, Румен Кулев и зам.-министър Лозана Василева

„Местната инициативна рибарска група се справя най-успешно при прилагане на подхода. Имат голям брой одобрени проекти – 12 на обща стойност 1,7 млн. лева. Това са средства, които отиват за вас, рибарите и местните общности“, каза Лозана Василева при откриването на първото издание на фестивала в Обзор.

Изпълнителният директор на МИРГ „Несебър-Месемврия“ Златомира Карагеоргиева-Мострова подчерта, че отличник при реализирането на стратегията е Обзор. В МИРГ са получени 7 проектни предложения, три от тях са одобрени и реализирани. Мострова призова местната общност да кандидатства по новите мерки на МИРГ „Несебър-Месeмврия“.

„Искаме в Обзор да има повече пари за спортните клубове, да има повече пари за рибарите и да имате рибарско пристанище и лодкостоянки. Искаме да има и средства и за читалището, което е нашият домакин“, каза Мострова.

Кметът на Обзор Христо Янев бе доволен от реализираните проекти в града до този момент. По линия на МИРГ са спечелени 500 хил. лева, подчерта Янев.

В първото издание на фестивала, което се проведе в събота, участие взеха фолклорни състави от цялата страна. Събитието бе открито по изключително атрактивен начин – с кукери. Златният черпак Иван Звездев направи най-вкусната рибена чорба, а децата се забавляваха в детската рибарска работилница.

Целта на Фестивала е популяризиране на Стратегията на ВОМР и отворените мерки за кандидатстване на МИРГ Несебър-Месемврия, както и мерките които предстои да бъдат открити; Популяризиране на рибата и рибните ресурси като храна и начин на препитание; Популяризиране на региона като туристическа дестинация, по-добър живот в общността на рибарския район; Популяризиране на рибарската територия като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и черноморско селище с рибарски колорит; Привличане на любители на рибарството, нови посетители и туристи към рибарската територия. Бенефициент по проекта е СНЦ “МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Официални гости на фестивала бяха Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, Румен Кулев, председател на Общинския съвет в Несебър, Христо Янев, кмет на кметство Обзор.