Проекти

Проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ "ОДРИН - БУРГАС"

Интересувате се от нас?