Проекти

Проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ "ОДРИН - БУРГАС"

Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“

 
Проект „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, № BG05SFOP001-2.025-0049
подробна информация
 

Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие-град Бургас“

№ BG14MFOP001-4.098-0004

подробна информация