Черноморска асоциация за развитие
гр. Бургас
Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас" е регистрирано на 23.12.2014 г. с Решение на Бургаския окръжен съд.
Повече информация

Сдружение с нестопанска цел "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас"

Новини

ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за спазване правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие между Община Поморие, Неправителствен

Read More »