Черноморска асоциация за развитие
гр. Бургас
Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас" е регистрирано на 23.12.2014 г. с Решение на Бургаския окръжен съд.
Повече информация

Сдружение с нестопанска цел "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас"

Новини

Стартира изпълнението на проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“

Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” стартира изпълнението на Проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“,

Read More »
chernomorski-festival

Сдружение „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ организира ЧЕРНОМОРСКИ ФЕСТИВАЛ-ОБЗОР 2020

Събитието бе възложено на Сдружение „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ и се организира в рамките на Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно

Read More »

ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за спазване правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие между Община Поморие, Неправителствен

Read More »