Черноморска асоциация за развитие
гр. Бургас
Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас" е регистрирано на 23.12.2014 г. с Решение на Бургаския окръжен съд.
Повече информация

Сдружение с нестопанска цел "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие- Бургас"

Новини

Прессъобщение СНЦ “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас”  

На 28 ноември 2023 г. в залата на Кметството в кв.“ Крайморие“ се проведе  КОНФЕРЕНЦИЯ“ УСТОЙЧИВИЯТ АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ-ПЕРСПЕКТИВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА КВАРТАЛ“КРАЙМОРИЕ“. Конференцията е в

Read More »