Община Поморие подписа Споразумение с Неправителствения сектор и Бизнеса

На 22 юли 2020 г. в залата на Художествената галерия “Дечко Стоев” в Поморие се проведе конференция “Администрацията, гражданското общество и бизнеса – партньори в управлението и изпълнението на общински политики”. Събитието е в рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“ No.BG05SFOP001-2.009-0017.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие – Бургас“. Община Поморие е партньор по проекта.

На официална церемония в рамките на конференцията бе подписано тристранно Споразумение за спазване правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие – между Община Поморие, неправителствения сектор и бизнеса.

Споразумението подписаха кметът на Община Поморие Иван Алексиев, председателят на Сдружение „Хотели и ресторанти-Поморие“ Георги Тръпков и председателят на Народно читалище „Просвета 1888“–Поморие Милчо Талев.

Ето какво казаха те в своите обръщения след церемонията по подписването на Споразумението:

„Днес сме свидетели на много важно събитие – проект на Община Поморие заедно с бизнеса и гражданите, представени от неправителствените организации – важен момент, защото това тристранно споразумение, което подписахме заедно на територията на Поморие е потвърждение за добрата ни работа и взаимодействие.

Използвам случая да благодаря на Черноморската асоциация за развитие-Бургас, че реализира проекта с необходимия анализ, разработи механизъм за граждански мониторинг и контрол и направи наръчник. Аз смятах, че ние, в Общината, работим добре, но се оказа, че винаги може да бъде по-добре. Разбирам, че е установено чрез проучване, че Общината не е достатъчно мотивирана да информира гражданите за необходимостта от изпълнението на общинските политики. Тоест – нуждаем се от допълнителна мотивация, а това тристранно споразумение ни дава тази мотивация.

Има много важни точки: Едната е да направим консултативен съвет. Ние имахме такъв по време на втория мандат, но преценихме, че сме си свършили работата и необходимостта му е отпаднала. Но ето, оказва се, че самите хора в общината имат нужда от такъв съвет.

Другото: Нужен ни е общински обществен фонд, особено в кризисната ситуация, свързана с пандемията COVID-19. Този фонд трябва да подпомага бизнеса и неправителствените организации. Сега с единични решения подкрепяме бизнеса, но трябва да направим такъв фонд, за да имаме ясна общинска политика в тази посока.

Третият важен момент от Споразумението е гражданската платформа. Винаги, когато възникнат важни за развитието на общината теми, ги подлагаме на обществено обсъждане. Но невинаги всички граждани и представители на бизнеса са присъствали и са разбрали. Такава платформа ще е от голяма помощ за нас, като администрация. Затова благодаря за направения анализ и поемам ангажимент да разпространим Наръчника в общината.

Гражданското общество на Поморие е изключително активно – то взема отношение по всички теми за развитието на общината. Жителите на града се включват дори и със съвети към националните политики – наскоро министърът на туризма Николина Ангелкова бе на работна среща в Поморие и освен, че получи критики, бе насочена с изключително ценни съвети от полза за бранша и туризма като цяло.

Имаме още много да развием и надградим. Радвам се, че участвахме в проекта заедно с бизнеса и неправителствените организации. Само да казваме „европейски ценности“ и „европейски изисквания“ не е достатъчно. Трябва да имаме и европейски манталитет – да спазваме правилата и да изискваме от отсрещния да ги спазва, но в същото време да запазим нашата национална идентичност.

Това споразумение е безсрочно – който да дойде след нас, трябва да го спазва“, заяви кметът Иван Алексиев.

„Аз съм удовлетворен от това, че общинската администрация, бизнесът и гражданите гледаме в една посока. Това поражда много нови идеи, които виждам, че са залегнали в Споразумението. То е с една цел – да вдигне Поморие на по-високо ниво, гражданите да бъдат с по-висок жизнен стандарт, по-спокойни за своето и на семействата им бъдеще.

Ние, като бизнесмени, знаем, че не всичко, което искаме, може да се осъществява чрез политиката на една община. В същото време обаче знаем, че когато нашият апел е чут, винаги се получава по-добре за местната общност. Всички искаме да видим Поморие като дестинация и морски курорт, известен не само у нас, но и в чужбина – в четири сезона, като район, който развива селското стопанство и винопроизводството. Искрено се надявам, че това споразумение, с всичко описано вътре, ще стане реалност“, заяви Георги Тръпков.

„Отдавна туризмът е основен източник на приходи в община Поморие. Но прекрасният ни град не е само пясък, море, хубава храна и легло. Чрез културата и древната ни история, които представяме чрез дейността на читалищата и останалите сдружения, се придава богат и сериозен духовен облик на Поморие. В много национални и задгранични събития градът ни се споменава като столица на културата, като водещ в различни сектори от областта на просветата.

Вярвам, че с подписването на това споразумение ще  дадем официална форма на дейностите ни. Работим съвместно с Общината и с бизнеса, като сме контактували помежду си. Бизнесът и НПО-тата сме от едната страна, администрацията – от другата. Ние обикновено искаме Общината да ни помага. Въпросът е в какви граници е разумно. Ние осъзнаваме значимостта на този исторически момент, досега сме работили ползотворно благодарение и на Общината. Мога да кажа, че Поморие има облик на богат с духовност град, с културно наследство, завидна история и съвремие. С настоящото подписване на Споразумението ще имаме ясна стратегия за развитие“, заяви Милчо Талев.

В конференцията участваха 30 представители на общинската администрация, на институции, неправителствени и бизнес организации и граждани.

Обръщение направи ръководителят на проекта Райна Зотова.

В Първия модул бе представен Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински политики в община Поморие.  Емилия Лисичкова – председател на Сдружение „Платформа АГОРА“-София бе лектор по темата „Формиране на модели за граждански мониторинг и контрол върху дейността на Общинската администрация“.

Събитието завърши с пресконференция.

Конференцията бе заключителното събитие по проекта и бе предшествана от  мащабна Информационна  кампания „Активни граждани“, която се проведе в централната градска част на Поморие.