Прессъобщение СНЦ “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие-Бургас”  

На 28 ноември 2023 г. в залата на Кметството в кв.“ Крайморие“ се проведе  КОНФЕРЕНЦИЯ“ УСТОЙЧИВИЯТ АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ-ПЕРСПЕКТИВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА КВАРТАЛ“КРАЙМОРИЕ“. Конференцията е в рамките на Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие-град Бургас“, АД № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г., финансиран от ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“.

Форумът  имаше  за цел приобщаване на представители на заинтересованите страни към резултатите от проекта и активизиране на съществуващия потенциал на квартал „Крайморие“ за изпълнение на Концепцията за популяризиране на местната идентичност.

Конференцията премина при следната ПРОГРАМА:

1. Представяне на проведеното Проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на квартал „Крайморие“;

2. Представяне на Концепция за популяризиране на местната идентичност;

3. Представяне на резултатите от проекта.

Презентациите бяха представени от Д-р Светла Далакчиева-главен уредник на Природо-научния музей в Бургас , еколог и член на Работната група, формирана в рамките на проекта за създаване на постоянна Рекламна експозиция “Богатствата на Крайморие“и  Красимира Ятакчиева-управител на СНЦ“ЧАР-Черноморска асоциация за развитие –Бургас“

В рамките на събитието се проведе дискусия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *