СНЦ „ЧАР – Бургас” ще проведе Творчески инициативи с деца и ученици “Аз и моето море”

В изпълнение на Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“, № BG14MFOP001-1.014-0009, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 Бенефициентът – Сдружение с нестопанска цел “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас” ще проведе Творчески инициативи с деца и ученици “Аз и моето море”. Целта на дейността е чрез участие в творчески инициативи деца и ученици от община Несебър да бъдат приобщени към опазването на чистотата на Черно море.

Целева група: деца и ученици от 4 населени места в община Несебър- Несебър, Обзор, Равда и Свети Влас.

В рамките на Дейност “Провеждане на творчески инициативи с деца и ученици “Аз и моето море” ще се проведат 2 творчески инициативи:

1/ Конкурс за лого/слоган на Черно море в района на Несебърския залив. В конкурса ще участват деца и ученици до 14 години, разпределени в две възрастови групи: от 6 до 10 и от 11 до 14 години. Класираните на Първо място лого и слоган ще бъдат изпълнени със средства по проекта върху транспаранти, които ще бъдат поставени на видно място в град Несебър като послание към жителите, гостите и туристите.

2/ Детска морска творческа работилница.

 В рамките на Детската морска творческа работилница ще се проведат:

– Детски пленер по живопис “Красотата на Черно море”

– Уъркшоп за изработване на сувенири от отпадъчни материали, събрани от морето.

Творческата работилница ще се проведе на морския бряг край Несебър в рамките на 5 дни през месец юни 2022 г.. Предвижда се в Пленера да участват 10 деца и ученици от община Несебър. В Уъркшопа за сувенири всеки ден ще участват деца и ученици от Несебър и деца-туристи и посетители на града.Изработените сувенири, творбите от Пленера и наградените лога и слогани ще бъдат представени в обща Изложба в град Несебър.

 Пожелаваме успех на всички участници!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *