Рибарите от Равда и Несебър проведоха полезна среща с изп. директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов

Събитието „Рибарска среща“  бе организирано от Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ на 5 март 2021 г. в Равда.

Рибарите от Равда и Несебър проведоха изключително ползотворна дискусия с ръководството на Изпълнителната агенция „Рибарство и аквакултури“ (ИАРА).

Рибарската среща бе инициирана от Сдружение с нестопанска цел „ЧАР – Черноморска асоциация за развитие-Бургас“ като част от проекта „Инициатива за промотиране и развитие на рибарската територия-Равда“, №BG14MFOP001-4.037-0006, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020.

Сред официалните лица бяха доц.д-р Галин Николов, изп.директор на ИАРА, Галина Бабева, директор на дирекция Управление на проекти по еврофондове и екология в Община Несебър и Златомира Карагеоргиева-Мострова – изп.директор на МИРГ Несебър-Месемврия

Бяха представени целите на проекта, както и изключително интересна презентация за развитието на рибарството като основен поминък в село Равда.

Пред целевата група бяха посочени и механизмите за повишаване на атрактивността на рибарския поминък, а в края на срещата имаше изключително ползотворна дискусия с изп.директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов.

„Отлична среща. За нас беше много полезна и се радваме, че имахме възможност да проведем подобен разговор с представител на ИАРА, както и да видим механизмите за подкрепа на сектора“, каза рибарят Асен Тонев.

Този материал е създаден в рамките на Административен договор № МДР-ИП-01-221/09.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG14MFOP001-4.037-0006 „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.037, мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *