ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХЪБ "ОДРИН - БУРГАС"

Финансиран от Програма Интеррег- ИПП България – Турция 2014-2020

Водещ партньор: Младежка и образователна асоциация- Одрин, Република Турция
Партньор: Сдружение “ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас”- Република България

Основна цел: Създаване на обща устойчива среда в трансграничния регион Одрин- Бургас за трайно включване на младите хора в развитието на туризма.

Специфични цели:
1. Насърчаване на ученици и млади хора за участие в съвместни туристически дейности
2. Създаване на информирана среда за културно- историческото и природното богатство на региона и за използването им като туристически ресурси;
3. Коопериране на местни ресурси чрез създаване на младежка мрежа за устойчив туризъм

Дейности:
1. Провеждане на Трансграничен форум в Одрин;
2. Провеждане на Тренингово обучение в Бургас;
3. Провеждане на Мотивационна кампания „Туризъм и приятели“ в Одрин;
4. Провеждане на Мотивационна кампания “Туризъм и приятели” в Бургас;
5. Създаване на Младежки трансграничен Виртуален туристически клуб;
6. Провеждане на Пътуваща Фотоизложба “Уникални туристически ресурси на трансграничния регион Одрин – Бургас” в Одрин;
7. Провеждане на Пътуваща Фотоизложба в Бургас;
8. Провеждане на Младежки форум в град Бургас;
9. Провеждане на Младежки фестивал на туризма в Одрин;
10. Дейности за информиране и публичност

Интересувате се от нас?