Прессъобщение СНЦ “ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас”  

На  18 и 19 ноември 2023 г. в сградата на Кметство Крайморие се проведе Крайморски фестивал в рамките на Проект „Развитие и промотиране на местната идентичност и уникалност на квартал Крайморие – град Бургас“, АД № МДР-ИП-01-44/01.08.2023 г., финансиран от ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“.

Целта на фестивала беше популяризиране по иновативен начин на местната идентичност на квартал“ Крайморие“ и осигуряване на възможност за изява на творчески състави и индивидуални изпълнители от населени места на територията на МИРГ“Бургас –Камено“, представящи фолклора ,обичаите, традициите и съвременни форми на изкуство.

Във  фестивала участваха 12 художествени състава от 10 населени места, като съставите от Бургаския    квартал „Меден рудник“ бяха три .Домакините от квартал „Крайморие „ се представиха с два творчески състава.

За всички участници бяха осигурени от организаторите сини триъгълни   кърпи с логото на фестивала-символ на морския лазур.

Фестивалът беше открит от Мария Генчева-главен експерт в Община Бургас В първия фестивален ден беше открита постоянна Рекламна експозиция „Богатствата на Крайморие“, представяща фотоси на природното, културно-историческото наследство и значими туристически обекти от района на квартал „Крайморие“ .Беше представен и детски танцов флашмоб “Усмивки в Крайморие“с участието на  деца от Крайморие и от гостуващите състави. През първия ден на фестивалната сцена се изявиха  седем творчески формации, а през втория- останалите пет. Събитието уважиха жители и гости на квартал“Крайморие“ , които препълниха залата на Кметството. Двата фестивални дни завършиха с българско хоро, на което се хванаха както участниците, така и публиката на фестивала.

Всички присъстващи се обединиха около идеята Крайморският фестивал да се превърне в ежегодна традиционна проява в празничния календар на Община Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *