Трето заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол

На 4 септември 2023 г. в Созопол се проведе третото заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол, създаден по проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, №  BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Програма „Добро управление“. Събитието се състоя от 17.30 ч. в залата на Кино-видеоклуба на Народно читалище “Отец Паисий-1896“ в присъствието на Зам.Кмета на Община Созопол – Тодор Дамянов, секретаря на Община Созопол Янко Костадинов, който е и координатор по проекта и Красимира Ятакчиева-управител на Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“- бенефициент на проекта.            

           На заседанието беше приет проект на двустранно Споразумение между Кмета на Община Созопол и Председателя на  Гражданския консултативен съвет за спазване на правилата и разпоредбите на Механизма за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики  с гласовете на всички членове на Съвета. Във втората част на заседанието членовете на Гражданския консултативен съвет получиха отговори на въпроси, поставени от гражданите на община Созопол към тях на второто заседание.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *