Проведе се второ заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол

На 22 юни 2023 г. в Созопол се проведе второто заседание на Гражданския консултативен съвет към кмета на Община Созопол, създаден по проект “Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“, №  BG05SFOP001-2.025-0049, финансиран от Програма „Добро управление“. Събитието се състоя  от 17.30 ч. в залата на Кино-видеоклуба на Народно читалище “Отец Паисий-1896“ в присъствието на зам. кмета на Общината Тодор Дамянов и на секретаря на Община Созопол Янко Костадинов, който е и координатор по проекта.

На заседанието беше приет Правилник за дейността на Гражданския консултативен съвет с гласовете на всички членове на Съвета. Във втората част на заседанието бяха обсъдени със зам. кмета и секретаря на Общината въпроси, постъпили от гражданите на община Созопол до членове на Гражданския консултативен съвет, свързани със сметосъбирането и почистването на града, транспорта и паркирането на непозволени места, поставянето на указателни табели и създаването на достъпна следа в курортния  град.

На заседанието присъства Красимира Ятакчиева-управител на Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“- бенефициент на проекта.            

Тази публикация е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0049, с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0049-С01/13.09.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура № BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *